Agosto 2013

Solucións fase de zona 2013

Solución problema 1 da fase de zona 2013: Bibliotecaria ocupada

 

Recibidos

Catalogados

Problemas fase final 2013

Problema 1 da fase final 2013: A potencia de dous

Pedro e Andrea están discutindo sobre cal será o maior número enteiron, tal que2ndivide a:1x2x3x4x5x...x40. Podes atopar ti o número?

 

Solucións fase final 2013

Solución problema 1 da final 2013: A potencia de dous

Escribimos os números que son divisibles por dous e contamos cantos conteñen:

 

2

Solucións fase final 2012

 

Solución problema 1 da fase final 2012: Multiplicando por 9

De 2 e 3 cifras non hai.

De 4 cifras: 1.089

De 5 cifras: 10.989

De 6: 109.989

Problemas fase de zona 2013

 

Problema 1 da fase de zona 2013: Bibliotecaria ocupada

Solucións fase nacional 2011

Solución problema 1: Un trabajo informático

La cantidad recibida, una vez descontados los impuestos, tiene que ser 2 unidades más que un múltiplo común a 5, 7, 9 y 13. Como estos son primos entre si, la cantidad será múltiplo de su produto 5 x 7 x 9 x13 = 4095.

Solucións fase final 2011

 

Solución problema 1 da fase final 2011: Capicúas

a) capicúas de 3 cifras: 90

capicúas de 4 cifras: 90

 

b) os capicúas de 5 cifras non son 90 senón 90 · 10 = 900 xa que no lugar central de cada un podemos poñer de 0 a 9

Problemas fase de zona 2012

 

Problema 1 da fase de zona 2012: Roscas

Unha máquina fabrica 5 roscas por minuto. Traballa de luns a xoves de 08:00 a 13:00 e de 15:00 a 17:00 horas e os venres de 08:00 a 14:00 horas.

Para atender un pedido de 25.000 roscas, comeza a traballar o mércores 23 de maio ás 11:00 horas. Cando completará o pedido?

Solucións fase de zona 2012

Solución problema 1 da fase de zona 2012: Roscas

Tendo en conta que fai 5 roscas por minuto, para facer 25 000 roscas necesita:

25 000 : 5 = 5 000 minutos = 83 horas 20 minutos

De luns a xoves traballa: de 8 a 13 : 5 horas

de 15 a 17 : 2 horas. Total : 7 horas cada día.

Problemas fase final 2012

Problema 1 da fase final 2012: Multiplicando por 9

Cando se multiplican algúns números por 9 obtense outro número que ten as mesmas cifras que o número inicial pero coa orde invertida.

a) Hai algún número de 2 cifras que cumpla esta condición.