Asemblea ordinaria de AGAPEMA

A asemblea Xeral Ordinaria de AGAPEMA terá lugar en Santiago o día 11 de febreiro de 2011 ás 16:30h en primeira convocatoria e 17 h en segunda convocatoria no MUPEGA (Museo Pedagóxico de Galicia, San Lázaro, n.º 107, 15781 Santiago de Compostela)