Xogo do Nim

Imaxe: 
URL Traballo: 
http://silledaasferreiras.blogspot.com.es/2013/11/dia-da-ciencia-en-galego-o-xogo-do-nim.html
Breve Explicación: 

Para poder xogar necesitanse 16 fichas, ordenadas en 4 grupos de diferentes cores; os grupos son: un de 7 outro de 5 outro de 3 e outro de 1. Cada xogador pode coller as fichas que queira sempre e cando sexan da mesma cor, o que colla a última ficha perde. Hei de recoñecer que fixen un pouco de trampa porque existe un método baseado nas potencias de 2

Centro Educativo: 
IES Pintor Colmeiro
Curso: 
1º BAC
Nome Alumno/a: 
Carlos Mato
Nome Profesor/a: 
Cibrán Arxibai