Paisaxe lingüística

Imaxe: 
Breve Explicación: 

Recollida mediante fotos dos sinais das rúas de Silleda. Posteriormente clasificáronse pola(s) lingua(s) na que estaban escritos e polo tipo de actividade á que pertencían. Finalmente elaborouse un informe con diversos tipos de gráficos estatísticos.

Centro Educativo: 
IES Pintor Colmeiro
Curso: 
4º ESO
Nome Alumno/a: 
VV. AA
Nome Profesor/a: 
Cibrán Arxibai