Reunión do IGG

Reunión do IGG, o venres 21 de outubro, de 17 a 19 h, en Santiago, na Cafetería do Auditorio de Galicia (Campus Norte).

     Orde do día:
    - Traducción ao galego do GeoGebra 4
    - Páxina web do IGG
    - Presentación do GeoGebra 4 en Galicia .
    - Cursos a distancia de GeoGebra 4.
    - Rogos, preguntas, ...