Feira Matemática

Concursos da XII Feira Matemática

Na XII Feira Matemática convocáronse tres concursos:

IX Certame de Matmonólogos (PREMIADOS)

XII Concurso de Fotografía Matemática (PREMIADOS)

XII Feira Matemática - 2018

Concursos na XI Feira Matemática

Na XI Feira Matemática convocáronse tres concursos:

VIII Certame de Matmonólogos (PREMIADOS)

XI Concurso de Fotografía Matemática (PREMIADOS)

Organización

Preguntas e respostas:

Pregunta 1: ¿Qué podo presentar na FEIRA eu, como mestre, como profesor?

Resposta 1: Podes presentar calquera actividade feita na clase, sempre que consideres que merece a pena dala a coñecer como estímulo para os teus alumnos ou para que a poñan en práctica outros compañeiros. Cada un, se ten alumnos dabondo para explicala, pode presentar máis dunha proposta didáctica.

IX Feira Matemática. Resultado dos concursos.

Resultado dos concursos convocados con motivo da IX Feira Matemática, no MATEBLOG, en colaboración coa Fundación Barrié:

Acta do concurso de Matmonólogos. IX Feira Matemática.

Reunido o xurado do VII Concurso de Matmonólogos da IX Feira Matemática 2015, formado por:

Presidente:  Dna. Mª Cristina Naya Riveiro, Profesora de Didáctica da Matemática

Dna. Marisol Pérez Blanco, Profesora de Matemáticas

Secretaria: Dna. Sandra Sambade Nieto, Profesora de Matemáticas

 

Decidiu outorgar os seguintes premios:

Categoría: Educación Primaria e primeiro ciclo da ESO

Acta do concurso de Esopías. IX Feira Matemática.

Reunido o xurado do III Concurso de Esopías da IX Feira Matemática 2015, formado por:

Presidenta:  Dna. Teresa Acosta Puente, Profesora de Matemáticas.

Secretario: D. Gonzalo Temperán Becerra, Catedrático de Matemáticas en Secundaria..

Dna. Rosario Corral Barca, Catedrática de Lingua Castelá en Secundaria.

Dna. María Jesús Frey Collazo, Catedrática de Latín en Secundaria.

Acta do concurso de Fotografía. IX Feira Matemática.

Reunido o xurado do IX Concurso de Fotografía Matemática da IX Feira Matemática 2015, constituído  por:

Presidenta: Dna. Sandra Sambade Nieto, Profesora de Matemáticas.

Dna. Josebe Arrillaga Chopitea, Profesora de Educación Plástica e Visual.

Secretario: D. Javier Díaz Martos, Fotógrafo en OM Colectivo.

Decidiu outorgar os seguintes premios:

Acta do Concurso de MatMonólogos

Reunido o xurado do VI Concurso de Matmonólogos da VIII Feira Matemática 2014, formado por:
Presidenta:  Dna. María José Mariño Fontenla, en representación de EducaBarrié
Secretaria: Dna. Dorinda Mato Vázquez, Profesora de Didáctica da Matemática.
Dn. Victorino Pollán Fernández, Profesor de Matemáticas.
Dna. Cristina Rodríguez Cao, alumna do IES As Mariñas.

Concurso de Matmonólogos. Categoría: Obra máis votada na web

“Número Pi” 

Distribuir contido