cabezallo

Coque, sempre con nós.

O 24 de decembro de 2014 faleceu o noso querido amigo, mestre e compañeiro Coque.
Seguiremos sempre o seu exemplo, traballando por unha Educación Pública, para todos e de Calidade.