cabezallo

Calendario Olimpiada 2021

A OLIMPÍADA 2021 DÍA A DÍA

DATA
HORA
TAREFA
OBSERVACIÓNS
 
-
Fin prazo inscrición de Centros
Para simplicar o proceso elimínase esta fase.
23 marzo
-
Fin prazo inscrición de alumnado
Formulario con todos os datos do alumnado participante
29  abril
17h
Probas Fase de Zona (con posibilidade de desdobre de sedes)
-
7 maio -> 10 de maio
-
ADIADO:
Cada Comité de Zona selecciona os participantes para a Fase Final
-
7 maio -> 10 de maio
-
Publícase a relación de finalistas
-
20  maio
-
Fase Final Galega (reducida) en Lugo
 
-
26 xuño
-
Fase Final Española on-line desde Lugo 
Con acompañantes da Organización