cabezallo

Fase de Zona Olimpíada 2021

PROGRAMA FASE de ZONA

Xoves 29 de abril

 

16:45 Recepción de participantes, benvida e información sobre o desenvolvemento das probas e da sesión en xeral.

17:00 Comezo das probas para o alumnado

19:00 Remate das probas e despedida

 

Con límite o día 7 de maio darase a coñecer a relación de alumnos seleccionados en cada zona para acudir á Fase Final Galega que será o día 20 de maio. 

 

SEDES

 Os lugares de celebración da proba en cada zona son:

 

A CORUÑA

Facultade de Ciencias da Educación

Aulas 2/1 e 2/2

Campus de Elviña 

NOTA: A recepción do alumnado realizarase na entrada debido ás restricións pola COVID.

SANTIAGO

Facultade de Ciencias da Educación.

Módulo A, aulas 6 e 7.

Campus sur. 

FERROL

Desprazada á sede da Coruña

OURENSE

CFR Ourense

Avda. Universidade, 18 - A CUÑA

LUGO

Círculo das Artes

Praza Maior

VIGO

IES Castelao

Rúa de Aragón, 22,

PONTEVEDRA

IES A Xunqueira I

Campus Universitario da Xunqueira

 

O alumnado deberá ir provisto do seu DNI e no seu defecto, do carné do instituto para a súa posible identificación por parte da organización.

 

En cada zona seleccionaranse un número de participantes para a fase final proporcional o número de participantes nesa zona.