cabezallo

Problemas fase final 2002

 

Problema 1 da fase final galega: Telematemática.

 

Os participantes dun concurso de televisión deben contestar a 30 preguntas. Cando dan unha resposta correcta, obteñen un punto. Se "pasan", non obteñen puntos. Se contestan incorrectamente perden medio punto. 

 

Un certo concursante acadou soamente 6 puntos. ¿Podes indicar de que tipoforon as súas respostas?

 

 

Problema 2 da fase final galega: Un de superficies

 

Temos un cuadrilátero cos catro lados distintos. As súas diagonais son perpendiculares e miden 5 e 8 metros. ¿Canto vale a súa área?.

 

 

Problema 3 da fase final galega: Dificil pero non tanto

 

As letras da seguinte igualdade representan as cifras dun número que multiplicado por catro é igual a outro formado polas mesmas cifras en orde inversa á inicial.

 

 

ABCDE x 4 = EDCBA       

  

 

 

 

Problema 4 da fase final galega: O sorteo.

Ó cumpreanos de Sabela asisten doce amigas e amigos. Na entrada danlle a cada un unha tarxeta cun número do 1 ó 12. Durante a festa farase un sorteo, lanzando dous dados e sumando os puntos das caras superiores.

Se puideras elixir, ¿que número preferirías? ¿Por que?   

 

 

 

Problema 5 da fase final galega: O cadrado sorprendente.

 

Coloca un díxito en cada cadradiño baleiro de forma que aparezan tódolos díxitos do 1 ó 9 en cada cadrado de 3x3 e en cada fila e columna do cadrado grande.

 

 

9

 

 

 

 

 

1

 

8

 

4

 

2

 

3

 

7

 

6

 

9

 

7

 

2

 

 

 

5

 

3

 

1

 

 

 

7

 

5

 

1

 

3

 

 

 

3

 

9

 

8

 

 

 

2

 

8

 

5

 

6

 

1

 

7

 

6

 

4

 

9

 

3

 

 

 

 

 

8