cabezallo

Solucións fase final 2002

 

Solución problema 1 da fase final galega 2002: Telematemática

Acertos Fallos Sen contestar Ptos.
6 0 24 6
7 2 21 6
8 4 18 6
9 6 15 6
10 8 12 6
11 10 9 6
12 12 6 6
13 14 3 6
14 16 0 6

 

Solución problema 2 da fase final galega 2002: Un de superficies

A área é a metade da do rectángulo na que o podemos "inscribir", 20 metros cadrados

 

Solución problema 3 da fase final galega 2002: Difícil pero non tanto

2 1 9 7 8

         x 4

8 7 9 1 2

Comezamos deducindo que A só pode valer 2 ou 1, pero ten que ser 2. A partir de aí E ten que ser ( ou 9, pero só poder ser 9, e continuamos...

 

 

Solución problema 4 da fase final galega 2002: O sorteo

  1 2 3 4 5 6
1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2 2-1 2-1 2-3 2-4 2-5 2-6
3 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6
5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6
6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6
Apostaría polo 7, xa que é o que máis posibilidades ten.

 

Solución problema 5 da fase final galega 2002: O cadrado sorprendente

 

7

9

2

3

5

4

6

1

8

8

5

4

1

2

6

3

9

7

3

6

1

9

8

7

5

2

4

9

4

5

6

3

8

1

7

2

2

7

8

5

4

1

9

3

6

6

1

3

7

9

2

8

4

5

4

2

9

8

1

5

7

6

3

1

8

7

2

6

3

4

5

9

5

3

6

4

7

9

2

8

1