Marzo 2013

Participantes no XIII Rebumbio Matemático

Participantes por Zonas e número de grupos

A Coruña (18)

CPI As Revoltas. Cabana de Bergantiños (1)

CPR Plurilingüe Andaina.  A Coruña (1)

CPR Grande Obra de Atocha. A Coruña (4)

CPR Montespiño.  A Coruña (1)

Colexio Internacional Eiris. A Coruña (2)

CEIP Rosalía de Castro. A coruña (1)

CEIP San Francisco Javier. A Coruña (3)

CPI Castro Baxoi. Miño (2)

Conclusións do Seminario sobre Matemáticas en Primaria

O pasado mes de novembro celebrouse en Santiago de Compostela un seminario federal sobre o "Ensino das Matemáticas en Educación Primaria" organizado pola FESPM coa colaboración da SEIEM (Sociedade Española de Investigación en Educación matemática) e do CEMat (Comité Español de Matemáticas).

Solucións fase de zona 2006

 

Solución problema 1 da fase de zona: Leiras triangulares

As dúas leiras son dous triángulos isósceles. Para calcular a superficie basta con calcular a altura, usando o torema de Pitágoras.

Solucións fase final 2006

 

Solución problema 1 da fase final galega 2006: Triángulos equiláteros

Lado

Premio Gonzalo Sánchez Vázquez

A FESPM ven de confirmar que o noso compañeiro Manuel Pazos Crespo "Coque" será galardonado co premio Gonzalo Sánchez Vázquez  2013, na súa VIII edición. Esta decisión foi adoptada por unanimidade de tódalas sociedades que conforman a FESPM, a proposta conxunta de AGAPEMA e ENCIGA. O premio entregarase no mes de xullo en Palma, dentro do programa das JAEM.