Maio 2015

IX Feira Matemática. Resultado dos concursos.

Resultado dos concursos convocados con motivo da IX Feira Matemática, no MATEBLOG, en colaboración coa Fundación Barrié:

Acta do concurso de Fotografía. IX Feira Matemática.

Reunido o xurado do IX Concurso de Fotografía Matemática da IX Feira Matemática 2015, constituído  por:

Presidenta: Dna. Sandra Sambade Nieto, Profesora de Matemáticas.

Dna. Josebe Arrillaga Chopitea, Profesora de Educación Plástica e Visual.

Secretario: D. Javier Díaz Martos, Fotógrafo en OM Colectivo.

Decidiu outorgar os seguintes premios:

Acta do concurso de Esopías. IX Feira Matemática.

Reunido o xurado do III Concurso de Esopías da IX Feira Matemática 2015, formado por:

Presidenta:  Dna. Teresa Acosta Puente, Profesora de Matemáticas.

Secretario: D. Gonzalo Temperán Becerra, Catedrático de Matemáticas en Secundaria..

Dna. Rosario Corral Barca, Catedrática de Lingua Castelá en Secundaria.

Dna. María Jesús Frey Collazo, Catedrática de Latín en Secundaria.

Acta do concurso de Matmonólogos. IX Feira Matemática.

Reunido o xurado do VII Concurso de Matmonólogos da IX Feira Matemática 2015, formado por:

Presidente:  Dna. Mª Cristina Naya Riveiro, Profesora de Didáctica da Matemática

Dna. Marisol Pérez Blanco, Profesora de Matemáticas

Secretaria: Dna. Sandra Sambade Nieto, Profesora de Matemáticas

 

Decidiu outorgar os seguintes premios:

Categoría: Educación Primaria e primeiro ciclo da ESO

XVII EDICIÓN DAS JAEM EN CARTAGENA

A FESPM (Federación Española de Sociedades do Profesorado de Matemáticas) organiza a 17ª edición das JAEM (Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas), que se celebrarán en cartagena os días 5 a 8 de xullo de 2015. Este congreso está recoñecido polo MEC, polo que é computable como formación a todos os efectos (oposicións, sexenios, traslados, etc).