Renovación dos cargos directivos da asociación

A asemblea de AGAPEMA, celebrada o día 11 de febreiro de 2011, decidiu por maioría a renovación da xunta directiva da asociación, quedando esta composta polos seguintes membros:

·         Presidente: Julio Rodríguez Taboada

·         Vicepresidenta: Marisol Pérez Blanco

·         Secretario xeral: Julio Ferro Marra

·         Tesoureira: Marina Germiñas Miguéns

·         Vocal: Pilar García Agra